ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2565

336 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 12.8 ปรับสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีสาเหตุสำคัญจากราคาวัตถุดิบ ซึ่งราคาเคลื่อนไหว
ตามราคาในตลาดโลกจากความตึงตัวของอุปทาน ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าขนส่งและเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมถึงความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยังมีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง

ราคาปรับสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกเหนียว และผลไม้บางชนิด ราคายังคงปรับลดลง โดยมีรายละเอียดการเคลื่อนไหว ดังนี้
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 74.3 (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ กลุ่มแร่ (แร่สังกะสี เหล็ก
ดีบุก และวุลแฟรม))
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 11.4 ได้แก่
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ำมัน
เตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันก๊าด ยางมะตอย)
- กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี(เม็ดพลาสติก โซดาไฟ ปุ๋ยเคมีผสม)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร ไก่สด น้ำมันปาล์ม มันเส้น น้ำตาลทราย ปลาทูน่ากระป๋อง น้ำสับปะรด
สับปะรดกระป๋อง น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองคำ เครื่องประดับเทียม)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์(อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์))
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแท่ง ถุงพลาสติก ยางแผ่นรมควัน ท่อพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ
น้ำยางข้น แผ่นฟิล์มพลาสติก ข้อต่อพลาสติก ถุงมือยาง)
- กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อเหล็ก เหล็กลวด ลวดแรงดึงสูง เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซี)
- กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์(รถยนต์นั่ง รถบรรทุก ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์)
- กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ เครื่องเก็บเกี่ยว)
- กลุ่มสิ่งทอ (ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ประตูเหล็ก กระป๋อง ตะปู/สกรู/น๊อต กุญแจ ถังเก็บน้ำ ถังแก๊ส หน้าต่าง
อลูมิเนียม ประตูอลูมิเนียม)
• หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 6.5 ได้แก่
- กลุ่มไม้ยืนต้น (ผลปาล์มสด ยางพารา)
- กลุ่มพืชล้มลุก (อ้อย หัวมันสำปะหลังสด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
- กลุ่มพืชผัก (พริกสด หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน กะหล่ำปลี มะเขือ กระเทียม หอมแดง มะระจีน มะเขือเทศ)
- กลุ่มสัตว์(สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง (ปลาหมึกกล้วย กุ้งแวนนาไม)
- สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ผลไม้ (กล้วยน้ำว้า ลำไย สับปะรด)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (MoM) และเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.)
ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 10.6

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษายน 2565


ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 8.8 เป็นการสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า

โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดซีเมนต์ และหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต และวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง ทั้งเหล็ก ถ่านหิน น้ำมัน และอลูมิเนียม ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ ประกอบกับการลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิต ส่งผลให้
ขาดแคลนวัตถุดิบ และราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการเคลื่อนไหว ดังนี้
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 19.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย ลวดเหล็กเสริม
คอนกรีตอัดแรง เหล็กตัวซี)
หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 6.9 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉาบสำเร็จรูป)
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 6.7 (ชีทไพล์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีต ท่อระบายน้ำคอนกรีต
คอนกรีตผสมเสร็จ)
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 6.5 (อลูมิเนียม ยางมะตอย หินดินทราย)
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ PVC สายไฟฟ้า VCT
ท่อ PVC ประตูน้ำ)
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (แผ่นไม้อัด ไม้แบบ ไม้โครงคร่าว ไม้คาน ไม้ฝา ไม้พื้น)
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 4.1 (กระเบื้องแกรนิต กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น บัวเชิงผนัง PVC กระเบื้องลอนคู่)
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (สีรองพื้นโลหะ ซิลิโคน)
หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ฝักบัวอาบน้ำ กระจกเงา ราวแขวนผ้าติดผนัง ที่ใส่กระดาษชำระ ฉากกั้นห้อง
อาบน้ำสำเร็จรูป)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 2.1 และเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 7.6 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : price.moc.go.th

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้