8 ทริค - บ้านเสริมฮวงจุ้ย อยู่แล้วรวย อยู่แล้วเฮง

204 จำนวนผู้เข้าชม  | 

8 ทริค - บ้านเสริมฮวงจุ้ย อยู่แล้วรวย อยู่แล้วเฮง

1.ทิศทางของบ้าน
บ้านที่ดีควรหันไปทางทิศใต้ และทิศเหนือ โดยบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ตัวบ้านต้องเปิดรับ ทิศทางลมพัดจากทิศตะวันออกเ ฉียงเหนือในครึ่งปีแรก และพัดทิศตะวันตกเฉียงใต้ใน ครึ่งปีหลัง และถ้าหากซื้อบ้านตามทิศนี้ แล้ว ลมจะโชยเข้าบ้าน เย็นสบาย ดังคำกล่าวที่ว่า “อยู่เย็น เป็นสุข”

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟


2.ประตู หน้าต่างพร้อมรับทรัพย์
เลือกประตูหน้าบ้านฮวงจุ้ยเพื่อเสริมโชคลาภ รับทรัพย์ได้รัว ๆ ก็แนะนำให้เลือกประตูแบบบานเปิดเข้า ที่มีความกว้าง สูงโปร่ง โอ่อ่า และบานใหญ่ หากเป็นประตูแกะสลักลายสวย ๆ ก็จะยิ่งดี นอกจากบ้านจะดูสวยสง่า น่าเข้ามาอยู่แล้ว ยังถือเป็นการดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาอีกด้วย

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟

3. บันได มั่นคง
บันได คือความมั่นคงของบ้านและครอบครัว ตามหลักฮวงจุ้ยบันไดบ้านถือ ว่าเป็นตัวเชื่อมโยงพลังงาน ดีระหว่างตัวบ้านในแต่ละชั้น ซึ่งบันไดที่ดีตามหลัก ฮวงจุ้ย นั้นต้องเหยียบได้เต็มฝ่าเท้า และใช้วัสดุที่ม่ความแข็งแรง เพราะบ่งบอกว่าบ้านนั้นมีความแข็งแรงมั่งคง

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟

4.เฟอร์นิเจอร์สานสัมพันธ์
วางเฟอร์นิเจอร์แบบล้อมวงและไม่จัดชิดติดผนัง มุมนั่งเล่นในบ้านเป็นที่ที่สมาชิกครอบครัวทุกคนพุดคุยปรึกษากัน ฉะนั้นแล้วเฟอร์นิเจอร์ควรจะจัดให้ล้อมวงหรือชิดกันเพื่อง่ายต่อการพูดคุยกัน ไม่ควรจัดชิดผนังทั้งหมด

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟

5.บ้านสะอาดเตรียมรับโชค
ตั้งแต่เก็บกวาดเช็ดถูทางเดิน ประตู หน้าต่าง และเก็บของให้เข้าที่ ทำทางเดินให้โล่ง ไม่วางสิ่งของเกะกะกีดขวางทางเข้าบ้าน เพราะบริเวณหน้าบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการรับโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้าน ซึ่งการวางสิ่งของเกะกะกีดขวางทางเข้าบ้านจะเป็นการขวางทางโชคลาภนั่นเอง

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟

6.สีบ้านเสริมการเงิน
เลือกสีทาบ้านตามทิศทาง ซึ่งแต่ละทิศก็แทนด้วยธาตุต่างๆ การเลือกสีทาบ้านภายนอกให้ใช้ประตูหน้าบ้านเป็นหลัก ส่วนภายในให้ใช้โทนอ่อนลงมา เพื่อให้รู้สึกโปร่ง สว่าง สบายตา ไม่อึดอัด ต่อไปเราไปดูสีมงคลประจำทิศกัน

ทิศเหนือ : 
สีทาภายนอก ได้แก่ ใช้สีโทนฟ้า สีเขียว  ได้แก่ สีเทา สีเขียว สีฟ้า
สีทาภายใน ได้แก่ ใช้โทนสีเขียวอ่อน

ทิศใต้ :  
สีทาภายนอก ได้แก่ ใช้สีโทนแดงส้ม ได้แก่ สีครีม สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีเอิร์ธโทน
สีทาภายใน ได้แก่ ใช้โทนสีเขียวอ่อน

ทิศตะวันออก : 
สีทาภายนอก ได้แก่ โทนสีธรรมชาติ ได้แก่ สีเนื้อไม้ สีชมพู สีแดง สีเขียว สีเขียวอ่อน
สีทาภายใน ได้แก่ โทนสีฟ้าอ่อน

ทิศตะวันตก :  
สีทาภายนอก ได้แก่ สีฟ้า สีขาว สีเงิน สีเทา
สีทาภายใน ได้แก่ สีฟ้าอ่อน

การเลือกสีทาบ้านถูกหลักฮวงจุ้ย จะทำให้ส่งผลถึงความร่ำรวย และความสำเร็จของทุกคนในบ้านด้วย บ้าน คือ ชีวิตของเรา บ้าน คือ ตัวตนของเรา หากเราอยู่บ้านแล้วมีความสุข ความสบายใจ ก็จะส่งผลถึงเรื่องอื่นตามมา

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟

7. ของตกแต่ง เสริมดวง
ในวิชาโหราศาสตร์จีนและฮวงจ ุ้ยเชิงวิชาการ เรามองทุกสิ่งรอบตัวเป็นธาต ุ รวมถึงทิศทางต่างๆ ด้วย ดังนั้นการตกแต่งบ้านให้รับ โชค จึงควรทำระบบธาตุในบ้านของเ รา เกิดความสอดคล้อง ทั้งก่อเกิด และถ่ายเท เพื่อความสมดุลของพลังงานทุ กๆ ส่วนในบ้าน นอกจากจะช่วยส่งเสริมโชคลาภ แล้วยังช่วยให้ผู้ที่อยู่อา ศัย มีสุขภาพที่ดี และมีความรักใคร่สามัคคีกัน อีกด้วย โดยในขั้นสูงนั้น ซินแสจะมีการเสริมธาตุที่ดี กับดวงให้กับแต่ละบุคคลอย่าง เฉพาะเจาะจง ในตำแหน่งที่ดีกับดวงเป็นพิ เศษด้วย

ทิศเหนือ : เป็นทิศธาตุน้ำ ควรตกแต่งด้วยน้ำพุหรือวัตถ ุทรงโค้ง ทรงกลม วาว รูปคลื่น หรือใช้สีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ ขาว เงิน ทอง และห้ามใช้สี เหลือง ส้ม ครีม น้ำตาล โอรส ตกแต่งบ้านเด็ดขาด 

ทิศใต้ : เป็นทิศธาตุไฟ ควรประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุทรงสูง ทรงกระบอก ทรงปิระมิด หรือใช้สีแดง ชมพู เขียว และห้ามใช้สี ฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ ตกแต่งบ้านเด็ดขาด

ทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ : เป็นทิศธาตุไม้ ควรตกแต่งด้วยต้นไม้ น้ำพุ หรือวัตถุทรงสูง รูปทรงคลื่น หรือใช้สีเขียว ฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ และห้ามใช้สีเงิน ทอง โลหะ ต่างๆ ตกแต่งบ้านในทิศนี้เด็ดขาด

ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ : เป็นทิศธาตุทอง ควรตกแต่งด้วยโลหะ ทรงกลม แวววาว เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา หรือสีเงิน ทอง น้ำตาล ครีม เหลือง ส้ม โอรส ห้ามใช้สีแดง ชมพู ตกแต่งบ้านในทิศทางนี้โดยเด ็ดขาด

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ : เป็นทิศธาตุดิน ควรตกแต่งด้วย เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา หรือสีเหลือง ส้ม ครีม น้ำตาล โอรส แดง ชมพู ห้ามใช้สีเขียว ตกแต่งบ้านในทิศทางนี้โดยเด็ดขาด

_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟_͟

8.ธรรมชาติร่มรื่น
บ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ต้องประกอบไปด้วยพื้นที่สีเ ขียว มีธรรมชาติโอบล้อมบ้าน มีต้นไม้ให้ร่มเงา ตามหลักของฮวงจุ้นของจีนแล้ วต้นไม้คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งจะช่วยเสริมเรื่องความเ จริญรุ่งเรืองทั้งการใช้ชีว ิต และเงินทองให้งอกงามดั่งเช่ นต้นไม้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้